Om Slottsmissionen

Vad är Slottsmissionen? Vi är en kristen missionsorganisation. Vi arbetar med att sprida Evangeliet – budskapet om Jesus Guds Son, som kom till världen för att rädda syndare. Det är ett mycket angeläget att vi når ut med detta budskap!

Vi vill hålla fast vid det gamla tidens budskap. Vi försöker inte vara kulturellt relevanta eller liberala i vår bibeltolkning. En del skulle nog säga att vi lever kvar på 1800-talet. Vårt svar är att vi gärna skulle gå ännu längre tillbaka i tiden – till det första århundradet. I Galaterbrevet kapitel 1, vers 8-9 står det “Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.” Det är ett väldigt starkt språkbruk som aposteln Paulus använder här, och det av en god anledning. Evangeliet handlar om Guds räddningsplan – JESUS! Människan måste bli räddad! Det är en otroligt allvarlig angelägenhet. Budskapet handlar om synd, rättfärdighet och dom. Jesus ställföreträdande offerdöd på Golgata kors, om behovet av omvändelse och tro. Men också om sann tro, omvändelse och efterföljelse. Om att Gud är helig och om Han har frälst oss av nåd – att Han också kallar oss att lyda och följa honom. Om du gillar den moderna, mer lättsmälta och icke-konfronterande typen av kristendom, utan ett kors, så kommer du inte att gilla vårt arbete.

Vi tror på att samarbeta med lokala församlingar, det är bibliskt. En sida av evangelistens gåva är att ruska om och väcka upp kristna till att lyda missionsbefallningen, både hemma och utomlands. Må Gud fylla oss med sin Helige Ande så vi får frimodighet att predika och vittna – Apg 1:8, 4:31. Största hindret är människofruktan och otro. Petrus och Johannes svarade dem: “Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud? Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” Apg 4:19-20. Vi behöver gudsfruktan! Det är början till vishet. Bibeln säger i Ordspråksboken 29:25 att människofruktan är en snara. Vilken svaghet köttet (den gamla syndfulla naturen) uppvisar när vi står upp för att offentligt förkunna evangeliet, men vilken styrka och kraft den Helige Ande ger när vi lyder! Gud ger Den helige Ande åt dem som lyder honom. Apg 5:32. (Den nya människan i Kristus)

Slottsmissionen besöker gärna er kyrka. Vi är flexibla efter er behov. Vi kan predika på gudstjänsten eller hålla möteshelg. Vi kan hålla seminarier och träna församlingen att dela sitt vittnesbörd eller i personlig evangelisation. Vi kan hålla torgmöte tillsammans eller gå runt och knacka dörr. Under sommaren så kan vi också komma och ha tältmöten. 

Får vi påminna er kära läsare att Jesus sa i liknelsen “gå UT på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt”, detta gäller under alla årstider. Vi ska inte sitta och förvänta oss att syndare ska komma IN. Evangeliet brådskar! Bibeln säger i 2 Kor 6:2 “Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.” och i Hebreerbrevet 3:15 “I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan” Obotfärdiga syndare går till helvetet även på vintern, inte bara på sommaren!

Bara som en parentes: Ibland när vi blir inbjudna att ansvara för ett torgmöte så blir vi tillfrågade om vi kan servera kaffe och kakor etc. Även inte har några invändningar mot detta, så är det verkligen inte vårt primära uppdrag. Det behöver inte vara fel och det kan vara ett sätt att “få ut” ovana församlingsmedlemmar, så måste vi också dela Evangeliet! Med det menas, att vi behöver konfrontera människor angående deras synd, och sedan predika korset och uppståndelsen, omvändelse och pånyttfödelse, himmel OCH helvete, den slutliga domen etc. Dvs. hela budskapet, inte bara de humanistiskt acceptabla delarna som t.ex. “Gud älskar dig” eller människans värde. Men också varför du måste bli frälst och att inte reducera evangeliet till detta mantra som många gör. Det är en grov förvrängning av vad evangeliet verkligen är. Det finns mycket att säga i den här frågan. Men när du predikar hela budskapet kan du räkna med att en del människor kommer att bli mycket arga, även de som kallar sig kristna! Ja, en del som kallar sig kristna kan bli arga när de hör ett rent evangelium. Så det innebär att de kanske inte är så benägna att ta emot kaffet och kakan. Det står inte i Apostlagärningarna att lärjungarna gick omkring med bord och bjöd folk på kaffe och kakor. Det står att de troende gick omkring och predikade Guds Ord, Apg 8:4.

Vi är verkligen inte emot att göra välgörenhetshandlingar eller att visa godhet till människorna i denna värld, tvärtom, men det får aldrig ta predikans plats! Vi får inte hålla på med sociala projekt på bekostnad av evangeliet. Detta är alltför ofta fallet. Det finns framgångsrika missionsinsatser där man t.ex. hyrt “Folkets Hus” och bjudit in folk till en måltidsfest. Att där knyta vänskap, där man också låter någon dela sitt vittnesbörd om hur Jesus förvandlar liv. Vi har också sett kyrkor som startat språkcafé, som också är ett utmärkt sätt att evangelisera. Detta är några bra sätt att nå UT till nysvenskar och samhällets lite mer isolerade människor. Det är inget fel med något av det här och vi uppmuntrar sådant.  MEN det ersätter inte behovet av att också offentligt predika evangeliet. Apg 20:20-21 “Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen, och jag har uppmanat både judar och greker (alla folk) att de skall omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.”

Värderingar

  • Vi tror att Bibeln är Guds Ord och den enda grunden för kristen lära och liv. Vi tror att varje människa kan bli frälst genom personlig omvändelse och genom att tro på Jesus Kristus som den enda vägen till frälsning.
  • Vi tror att det finns en himmel och ett helvete och att varje människas val att motta eller förkasta Kristus är avgörande för var den människan kommer att tillbringa evigheten. Vi är övertygade om att varje kristen är kallad till att på olika sätt sprida det glada budskapet, evangeliet om Guds frälsning.
  • Vi tror på Den helige Ande och att Gud själv bekräftar ordets predikan genom att ge kraft till omvändelse, genom att resa upp människor ur förnedring, genom att läka de slagnas sår och genom att befria människor från bundenhet och syndens slaveri. Allt detta sker på grund av att Jesus Kristus på korset har burit vår synd och brutit satans makt.
  • Vi tror att Gud valt att verka genom sin församling och att församlingen är kallad att vara ett vittnesbörd om Guds nåd och ett brinnande bloss som påminner världen om Guds frälsning och Guds karaktär.