Om Slottsmissionen

Det är mycket möjligt att du inte har hört talas om Slottsmissionen. Vi är ingen stor eller välkänd missionsorganisation. Tvärtom lägger vi just nu grunden genom ett pionjärarbete i Sverige och Skandinavien.

Exakt vad gör Slottsmissionen? Det tar en liten stund att förklara eftersom det finns många olika aspekter av vårt arbete. Evangeliet är väldigt viktigt för oss och vi är mycket angelägna om att nå ut med det. Vi tvekar inte när vi säger att vi håller fast vid gamla tiders evangelium. Vi försöker inte vara kulturellt relevanta eller liberala i vår bibeltolkning. En del skulle nog säga att vi lever kvar på 1800-talet. Vårt svar på det är att vi gärna skulle gå ännu längre tillbaka i tiden – vad sägs om det första århundradet som utgångsläge? I Galaterbrevet 1:8-9 står det “Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.” Det är ett väldigt starkt språkbruk som aposteln Paulus använder här, och det av en god anledning. Evangeliet är en otroligt allvarlig angelägenhet. Det handlar om himmel och helvete, ljus och mörker, Gud eller Satan, människors eviga själar – det är inga lättvindiga eller obetydliga ting! Slottsmissionen predikar och undervisar väldigt rakt på sak om dessa saker. Om du gillar den modernistiska, lättsmälta och icke-konfronterande typen av svensk kristendom så kommer du inte att gilla vårt arbete.

Vi på Slottsmissionen är särskilt angelägna om de ofta försummade och avlägsna delarna av Sverige. Självklart uppmuntrar vi och predikar gärna i större församlingar och städer – det är ju trots allt där majoriteten av Sveriges befolkning och kristna finns. Men icke desto mindre är vi beredda att resa till små platser och församlingar för att uppmuntra och välsigna de troende, och för att nå de ofrälsta och dem som aldrig hört evangeliet. Vi tror verkligen på att samarbeta med lokala församlingar, det är mönsterbilden för vårt arbete. Det är jättebra att få besök av en evangelist som predikar under en helg eller en vecka, och håller lite mer riktade möten. Sverige behöver evangelister, och många sådana! Men det förminskar inte vikten av den lokala församlingens aktivitet när det gäller spridandet av de goda nyheterna. En sida av evangelistens gåva är att ruska om och väcka upp Kristi kropp till att fullgöra missionsbefallningen både hemma och utomlands. Må Gud fylla oss med sin Helige Ande så vi får frimodighet att predika och vittna – Apg 1:8 och 4:31. Så många troende hindras oerhört mycket av människofruktan. “ Men Petrus och Johannes svarade dem: “Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud?” Apg 4:19. Vad vi behöver gudsfruktan! Det är början till vishet. Vi talar så mycket om den Helige Ande i dessa dagar, men det finns en verklighet i honom som befriar den kristne från att vara överkänslig i sitt medvetande om människor runt omkring. Bibeln säger i Ordspråksboken 29:25 att människofruktan är en snara. Vi på Slottsmissionen längtar efter att se kristna föras in i denna underbara verklighet. Vilken svaghet köttet uppvisar när vi står upp för att offentligt förkunna evangeliet, men vilken styrka och kraft den Helige Ande ger när vi lyder! Gud ger den helige Ande åt dem som lyder honom, Apg 5:32.

Ok. Vi bjuder in Slottsmissionen att besöka vår kyrka. Vad kommer ni egentligen att göra? Vi är flexibla. Men generellt så predikar vi och håller evangeliska gudstjänster både i kyrkan och på gatan. Vi vittnar och predikar offentligt på torgen. Vi bedriver personlig evangelisation och ber för människors behov, allteftersom Herren leder oss. Vi knackar dörr. Vi kan också hålla tältmöten under sommaren. Men vårt huvudsakliga fokus ligger på predikan. Vi lär ut biblisk evangelisation till människor. Vi gör missionsresor, så medlemmar från er församling eller ort kan ansluta sig till oss när vi åker från plats till plats. På en del missionsfordon så finns det predikoplattform på taken. Detta är ett effektivt verktyg för att nå ut till många människor, i synnerhet på sommaren, under festivaler eller sammankomster.
Men vintern kan också vara en bra tid, särskilt vid skidåkning eller vintersportevenemang där stora folksamlingar deltar. Får vi påminna er kära läsare att Jesus befallde oss att gå UT på vägar och stigar. Alltför många gånger är kyrkan i västvärlden trångsynt och förväntar sig att syndare ska komma IN. Det är jättebra om de kommer till våra gudstjänster, men oftast i denna dag och tidsålder är det inte fallet. Vi har inte råd att vänta på dem. Evangeliet brådskar! Bibeln säger i 2 Kor 6: 2 att i dag är frälsningens dag, och i Hebreerbrevet 3:15 “I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan.” Obotfärdiga syndare går till helvetet även på vintern, inte bara på sommaren!

Bara som en parentes: ibland när vi blir inbjudna att ansvara för en missionsinsats blir vi tillfrågade om vi kan servera te och kaffe, kakor och kex etc. Även om vi inte har några invändningar mot detta, så är det verkligen inte vårt primära fokus som missionsteam. Men era församlingsmedlemmar får gärna göra det, utöver det att ni verkligen predikar evangeliet. Med det menar vi att konfrontera människor angående deras synd, att predika korset och uppståndelsen, omvändelse och pånyttfödelse, himmel OCH helvete, den slutliga domen etc. Hela evangeliet, inte bara de humanistiskt acceptabla delarna som t.ex. “Gud älskar dig!”. Det finns en sanning i detta uttalande som återfinns i Golgata. Men att förminska evangeliet till detta mantra som många gör i denna tidsålder är en grov förvrängning av vad evangeliet verkligen är.
Det finns mycket att säga i den här frågan. Men när du predikar hela evangeliet kan du räkna med att en del människor kommer att bli mycket arga, även svenskar! Ja även svenskar kan bli arga när de hör ett rent evangelium. Så det innebär att de kanske inte är så benägna att acceptera ert kaffe med kaka. Men det står inte i Apostlagärningarna att de kristna gick omkring och bjöd folk på kaffe och kakor. Det står att de troende gick omkring och predikade Guds ord, Apg 8:4. Vi är absolut inte emot välgärningar eller att räcka ut en hjälpande hand till människorna i den här världen, tvärtom, men det får aldrig ta predikans plats. Vi får inte hålla på med sociala projekt på bekostnad av evangeliet. Detta är alltför ofta fallet i dessa dagar. Vi har haft framgångsrika missionsinsatser där vi har hyrt till exempel ett “Folkets Hus” och bjudit in folk till en middag. Det fanns möjlighet att bli vän med folk, prata med dem om Kristus och låta någon dela sitt vittnesbörd. Vi har också sett kyrkor i Sverige starta “Språkcaféer” som är en utmärkt form av evangeliserande. Man kan möta människors fysiska behov; mat, kläder, husrum, vänskap. Ett särskilt bra sätt att nå invandrare och samhällets lite mer isolerade människor. Det är inget fel med något av det här och vi uppmuntrar sådant, MEN det ersätter inte behovet av att offentligt predika evangeliet.

Slottsmissionen i korthet

Vi vill verka för att utbreda ryktet om Guds godhet i Sverige. Vi vill bygga nätverk mellan människor som brinner för att evangeliet ännu en gång ska nå fram till många svenskar på samma sätt som skedde under 1800-talets folkväckelse. Slottsmissionen vill stödja satsningar på att nå ut med evangeliet i Sverige. Vi vill medverka till att skapa möten mellan människor som är beredda på att ställa sina liv, sin tid och sina resurser till Herrens förfogande i det största av alla uppdrag att förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Vi vill skapa mötesplatser mellan kristna företagare och evangelister. Vi vill ta initiativ och ge stöd till församlingsplanteringar runt om i hela Sverige.

Värderingar

  • Vi tror att Bibeln är Guds ord och den enda grunden för kristen lära och liv. Vi tror att varje människa kan bli frälst genom personlig omvändelse och genom att tro på Jesus Kristus som den enda vägen till frälsning.
  • Vi tror att det finns en himmel och ett helvete och att varje människas val att motta eller förkasta Kristus är avgörande för var den människan kommer att tillbringa evigheten. Vi är övertygade om att varje kristen är kallad till att på olika sätt sprida det glada budskapet, evangeliet om Guds frälsning.
  • Vi tror på den Helige Ande och att Gud själv bekräftar ordets predikan genom att ge kraft till omvändelse, genom att resa upp människor ur förnedring, genom att läka de slagnas sår och genom att befria människor från bundenhet och syndens slaveri. Allt detta sker på grund av att Jesus Kristus på korset har burit vår synd och brutit satans makt.
  • Vi tror att Gud valt att verka genom sin församling och att församlingen är kallad att vara ett vittnesbörd om Guds nåd och ett brinnande bloss som påminner världen om Guds frälsning och Guds karaktär.