Magnus vittnesbörd

Magnus Olsson från Sverige blev född på nytt och kom till tro på Jesus Kristus som sin personlige frälsare som 15-åring. Han lämnade sin karriär som elitidrottsman i friidrott för att ägna sig åt det som var mycket mer meningsfullt. Magnus är gift med Maria och har en stor familj med 8 barn. Tillsammans med sin hustru driver han ett av Sveriges snabbast växande företag med verksamhet inom byggnation och barnomsorg. Han är övertygad om att Sverige behöver en genomgripande väckelse med den personliga omvändelsen och upprättandet av en helig församling i centrum. Magnus äger Ströms slott i Lilla Edet som en gång byggdes av en svensk general som menade sig strida för den lutherska tron i Europa. Idag står slottsmissionen till förfogande för den andliga kampen i Sverige. Varje vecka stänger 1-2 församlingar sin verksamhet i Sverige. Denna utveckling måste brytas. Sverige behöver fler församlingar inte färre!

 

Kort om Magnus

  • Födelseår: 1973
  • Hem: Ljungskile
  • Omvändelseår: 1988
  • Familj: Hustrun Maria och åtta barn
  • Bor: Ljungskile
  • Arbetar med Slottsmissionen sedan 2012