Magnus vittnesbörd

Magnus Olsson från Sverige blev född på nytt och kom till tro på Jesus Kristus som sin personlige frälsare som 15-åring. Han lämnade sin karriär som elitidrottsman i friidrott för att ägna sig åt det som var mycket mer meningsfullt. Magnus är gift med Maria och de har 8 barn. Tillsammans med sin hustru driver han Ströms Slott AB – ett företag med verksamhet inom byggnation och barnomsorg. Han är övertygad om att Sverige behöver en genomgripande väckelse med den personliga omvändelsen och upprättandet av en helig församling i centrum. Slottsmissionen vill verka för detta!

 

Kort om Magnus

  • Födelseår: 1973
  • Hem: Ljungskile
  • Omvändelseår: 1988
  • Familj: Hustrun Maria och åtta barn
  • Bor: Ljungskile
  • Arbetar med Slottsmissionen sedan 2012