Evangeliet

Fyra saker du behöver veta om Gud

1. GUD ÄR HELIG OCH RÄTTVIS

“Rättfärdighet och rätt är din trons fäste, nåd och sanning står inför ditt ansikte.” (Psaltaren, Psalm 89:15)

Inom civilrätt så måste en ärlig domare straffa brott. Om han blundar för orättvisan så är han korrupt och bör själv straffas.

Tänk på alla mördare som aldrig förts inför rätta. Alla dessa olösta brott. Om Gud förbiser mördare, så är han av en korrupt natur.  Det är rimligt att om han är god och rättvis, borde han vara arg på dem som har tagit andras liv, och han bör straffa mördare, våldtäktsmän etc. Detta är vad Bibeln lär – att Gud “inte låter någon bli ostraffad” “Han” “skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.” “Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede.”

2. HANS ORD SÄGER “SYNDENS LÖN ÄR DÖDEN”

“Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen” (1 Johannesbrevet 3:4)

Låt oss se på De tio budorden (2 Mosebok kapitel 20) och se om vi hållit Guds lag:

 1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig
 2. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild
 3. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn
 4. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den
 5. Hedra din far och din mor 
 6. Du ska inte mörda
 7. Du ska inte begå äktenskapsbrott
 8. Du ska inte stjäla
 9. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa
 10. Du ska inte ha begär

Innan vi säger att vi har följt buden, så här skulle någon vara om han höll lagen: han skulle alltid älska Gud av hela sitt hjärta och av hela sin själ och av hela sin kraft och av hela sitt förstånd, och sin nästa lika mycket som han älskar sig själv. Han har aldrig gjort sig en gud som passar honom själv (vare sig med händerna eller i sinnet).

Han har alltid visat vördnad för Guds namn, helgat vilodagen, hedrat sina föräldrar utan förbehåll och har aldrig varit “vred på sin broder”. Han har aldrig hatat någon, haft sexuell åtrå eller haft sex utan att vara gift. Han har aldrig stulit ens ett gem eller kulspetspenna, eller sagt så mycket som en “vit” lögn och inte en enda gång önskat sig något som tillhör någon annan. Han är och har alltid varit ”renhjärtad”, perfekt i tanke, ord och handling.

Sanningen är att vi inte är så. Vi har alla “syndat” många gånger och därmed samlat på oss Guds vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.  Beviset på att vi har syndat är att vi dör och efter döden måste vi möta Gud i domen.

Tänk på det – om han har sett alla våra tankar, ord och handlingar, och om han kommer att föra fram alla våra synder som bevis på vår skuld på domedagen, kommer vi alla att bli funna skyldiga. Vårt samvete har visat oss rätt från fel; vi kommer att vara utan ursäkt. Gud kommer att ge oss rättvisa, och helvetet kommer att vara platsen för vårt eviga straff. “Ingenting är dolt som inte skall bli uppenbarat, och ingenting är gömt som inte skall bli känt.”

3. GUD ÄR RIK PÅ BARMHÄRTIGHET ÅT ALLA SOM ÅKALLAR HONOM

“Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek” (Efesierbrevet 2:4)

En ung man lånade en gång en snabb bil och körde i ett berusat tillstånd genom sin hemstad i över 200 km/h. Han blev gripen och blev förd fram till sin far, som var stadens enda domare. Ynglingen hade kört förbi en skola där den tillåtna hastigheten var 30 km/h. Men tack och lov, så skedde ingen olycka. Den unge mannen åtalad för grovt rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt framkallande av fara för annan och blev dömd till fängelse med höga böter. När han satt där i bakom gallret, ångerfull och förtvivlad, dök hans far upp vid dörren och berättade för honom att han hade sålt alla sina värdefulla ägodelar för att kunna betala hans böter. Sonen kunde inte tro att hans far älskade honom så mycket. De fick en ny relation och knöt ett starkt kärleksband till varandra.

Detta är en bild av vad Gud gjorde för oss genom evangeliet.

Vi har alla brutit mot Guds lag många gånger, men Gud kom till jorden i människan Jesus Kristus och betalade våra böter – “Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” Bibeln säger: “Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.”

Jesus skipade evig rättvisa och uppstod sedan från de döda och besegrade döden. Hundratals såg honom levande efter hans uppståndelse; det är ingen saga! Jesus uppfyllde alla profetior om den utlovade Frälsaren, skrivna i Den heliga Skrift hundratals år före hans födelse. Men liksom vi inte kan förtjäna en gåva, så kan vi inte heller förtjäna evigt liv genom goda gärningar – “Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.”

4. GUD ERBJUDER EVIGT LIV GENOM JESUS KRISTUS

“Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet .” (Johannesevangeliet 5:24b)

Livets största mysterium, döden, blev tillintetgjord av den som sa: “Jag är vägen, sanningen och livet …” Bibeln säger: “Den som har Sonen har livet…”

För att hitta vägen till Gud, förstå sanningen i Guds ord och ta emot gåvan – evigt liv, börjar med omvändelse och tro genom en bön som denna: “Kära Gud, jag förstår att jag har brutit mot din lag och syndat mot Dig. Förlåt mina synder. Tack för att Jesus led och dog på korset i mitt ställe och uppstod igen. Jag sätter nu min förtröstan till honom som min Frälsare och Herre. I Jesu namn ber jag. Amen.”

Om du har omvänt dig och litar på Jesus, så är dina synder förlåtna och du kan nu ta del av välsignelserna i det “Nya förbundet”. Här är följer tio av Guds ytterst stora och dyrbara löften:

 1. Du har gått från död till liv (Joh 5:24).
 2. Gud kommer att tillgodose alla dina behov enligt hans rikedomar (Fil 4:19).
 3. Jesus kommer att vara med dig i prövningar och lovar att aldrig lämna eller överge dig (Hebr 13:5). 
 4. Den Helige Ande kommer att leda dig till hela sanningen och ge dig kraften att leva ett heligt liv (Joh 16:13).
 5. Du har renats genom Jesu Kristi blod – Gud har tagit bort dina synder så långt som öster är från väster (Ps. 103:12).
 6. När du förblir i Kristus så kommer du att se att “Andens frukt” börjar att manifestera sig i ditt liv (Gal 5:22-25).
 7. När du dagligen läser Bibeln, så kommer den att bli levande för dig och få dig att växa i tro (1 Petr 2:1-3).
 8. När du ber kommer Gud att höra dig och svara på dina böner (1 Joh 5:15).
 9. Korset kommer att vara ett ständigt bevis på Guds kärlek till dig (Rom 5:8).
 10. Gud “förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande” (Jud 1:24).

Sök dagligen i Skriften och upptäck vad Gud har i beredskap för dem som älskar honom. Vi tar emot Jesus genom omvändelse och tro/dop. Se till att du är döpt och bli del av en Jesus-centrerad, bibelundervisande församling och överlåt dig till den.

Må Gud fortsätta att välsigna dig under det att du lyder och följer honom.